KOKONAISVALTAINEN ORGANISAATIO

Yhteisöllinen ajattelu ja luovuus toimiivat jopa vahvemmin kuin yksilöllinen. Harjaannutettu kollektiivinen viisaus mahdollistaa transformatiivisen muutosprosessin. Tästä voi seurata organisaatiokulttuurin asteittainen läpimurto itseohjautuvuuteen ja kokonaisvaltaisuuteen sekä laajaan kokemukseen työn merkityksellisyydestä.

Organisaatiokulttuuri vaikuttaa työhyvinvointiin, asiakastyytyväisyyteen, työtehoon ja liiketulokseen.

Monen organisaation nykytila:

 • Henkilöstö ei ole sitoutunut organisaation päämääriin ja arvoihin (tai ne ovat epäselvät)
 • Hankalat palaverit, joissa on joko vähän tai ei ollenkaan rakennetta
 • Energiaa tuhlaava päättämättömyys ja turhiin raportteihin johtava oman työn määrittely
 • Rutiininomainen ja ulkoapäin kontrolloitu työskentelytapa
 • Työnilo on kadoksissa: käydään ¨vain töissä¨.
 • Voidaan huonosti ja työn tuottavuus kärsii.
 • Jäykkä organisaatiorakenne, päätöksenteon pullonkaulat tai vesittyminen väliportaissa

We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them.

Albert Einstein

Kuvittele, mitä tuntuisi tehdä työtä, jossa

 • unelmoidaan, visioidaan, tavoitellaan ja toteutetaan yhdessä enemmän kuin ennen – rohkeasti!
 • kokoukset sujuvat keskittyneesti ja sopusointuisesti
 • organisaatiorakenne on luonnollinen ja joustava
 • johtajuus on dynaamista, jatkuvasti päivittyvää ja selkeästi määriteltyä
 • jokainen saa toteuttaa yksilöllisesti parhaita taitojaan ja tuntea työn iloa
 • jokainen tuntee olevansa ainutlaatuinen ja samalla osa yhteisöä
 • saavutetaan tuloksia ja kasvetaan yhdessä organisaationa

Nopeasti muuttuvassa maailmassamme tasapaino horjuu ilman  vahvaa ydintä johtajassa, tiimissä ja organisaatiossa. Kun organisaatio eheytyy ja kasvaa luonnollisella tavalla, päätöksenteko jalkautuu enemmän yksilöille, tiimeille ja yhteisölle.

Läsnäolo on itselle ja muille kestävän ja jatkuvan kehittymisen lähtökohta. Läsnäolotaidot avartavat intuitiota ja ongelmanratkaisukykyä sekä mahdollistavat selkeän ja järkevän toiminnan käytännössä. Ne auttavat  yksilöitä ja työyhteisöjä löytämään tuottavuuden ja työnilon sinisen meren.

Muutokseen tarvitaan yksilöllisiä ja sisäisiä harjoituksia sekä toiminnallista ja yhteisöllistä tekemistä.  Tarvitsemme autenttisia johtajia ja edelläkävijöitä. Heitä jotka ottavat haasteen vastaan. Heitä, jotka lähtevät kehittämään omaa ja työyhteisönsä henkistä potentiaalia ja käytännön tekemistä rohkeasti ja läsnäolevasti.

SophiaSign Oy tarjoaa organisaatiokulttuurin kehittymisen tueksi mm. osallisuutta vahvistavia työpajoja, inspiraatiopäiviä ja työyhteisövalmennuksia. Muutokset eivät tapahdu hetkessä. Siksi haluamme sitoutua pitkäjänteiseen yhteistyöhön. 

Kysy työhyvinvointivalmennuksistamme tai julkisen rahoituksen mahdollisuuksista hankeellenne.

TILAA UUTISKIRJEEMME

Käytämme sähköpostiosoitettasi vain lähettääksemme sinulle uutiskirjeemme sekä muuta tietoa palveluistamme ja tapahtumistamme. Emme luovuta sähköpostiosoitettasi kolmansille osapuolille.

 

PALVELUMME:

TAUSTATEORIAMME:

LISÄÄ MEISTÄ:

TAUSTATEORIAMME