Kokonaisvaltaisella kehityksellä tulosta

Intuitio on keskeinen johtamisen väline
Intuition merkitys johtamisessa on usein unohdettu länsimaissa.
Silti se on käytännössä aina mukana päätöksenteossa.
– Me vain rationalisoimme intuiivisesti tehdyt päätökset näyttämään tietoisilta. Intuition tehokas käyttö on taito jonka jokainen voi oppia

Itseohjautuvuus ja intuitio

Tee strategisesta intuitiostasi johtajuuden supervoimasi

Oletko työelämässä usein tilanteessa, jossa tarvitaan nopeita päätöksiä monimuotoisessa, sekavassakin tilanteessa?
Silloin kaivataan usein selkeyttä ja varmuutta. Nykypäivän asiantuntijuus ei riitä eikä toimi tulevaisuuden uuden luomisessa ja luovuudessa, sillä ennakoinnissa moni käyttää työhönsä liittyvää kokemusta tai aiemmin toiminutta mallia. Mutta ne molemmat toimivat huonosti tilanteissa, jotka ovat osin satunnaisia, kuten tulevaisuus, ihmiset ja tapahtumat ovat.  

Asiantuntijan intuitio on parhaimmillaan, jos tunnistaa oman ajattelun esteitä ja uria. Strateginen intuitio auttaa silloin huomaamaan uutta, oivaltamaan tärkeitä kysymyksiä ja luomaan siltoja tämänhetkiseen tietoon. Se on välttämätön taito merkitysten ja ison kuvan ymmärtämiseksi. Strategisen intuition avulla saat pikakaistoja päätöksentekoon ja toimintaan.

Omaa ja organisaation kehittymistä edistävien havaintojen tekeminen vaatii itsetuntemusta. On tärkeää jatkaa yhä tarkempaa havainnointia ja tiedon rakentamista. Esimerkiksi kriisissä aktivoituu erityisesti vaistointuitio. Saatamme huomata sen omassa toiminnassamme, ainakin ympärillämme. Samalla huomaamme, että muutokset ovat nopeita. Ennusteet pettävät ja päätökset muuttuvat nopeilla sykleillä.

Uutuuskirja!

Itseohjautuvuus ja intuitio -suunnistus työyhteisön supervoimiin. Tutustu ja tilaa.”

Luo ympäristö, jossa innovaatio syntyy

Pidämme luentoja ja osallistavia työpajoja, joissa syvennymme strategiseen johtamiseen intuition avulla sekä tiedollisesti että kokemuksellisesti. Myös henkilökohtainen ohjaus ja mentorointi on mahdollista.

Johtamisen seminaarimme ovat usein suomalaisissa kartanoissa ja luonnonläheisissä paikoissa. Harjoittelemme strategisen intuition ja itsen johtamisen taitoja käytännössä. Innostamme ja tuemme uusia ajattelutapoja, olemisen ja tekemisen tapoja luoda toimiva työelämä.

U-Teoria

U-kehitysprosessi on yhteisöllinen ja ketterä organisaatioiden ja liiketoiminnan kehittämisen menetelmä.
Sen käyttö auttaa yhteisöllistä tietoa ja luovuutta avautumaan. Samalla se tukee organisaation ja yksilön luonnollista kasvua vanhasta toimintakulttuurista uuteen ja itseohjautuvaan kulttuuriin.

Teal-kehitysteoria

Teal-teorian mukaan organisaatiot kehittyvät viiden erilaisen kehitysvaiheen kautta. Menestyneimpiä yrityksiä yhdistävät itseohjautuvuus, kokonaisvaltaisuus ja syvä tarkoituksen tunne. Jotta tähän päästään, tarvitaan yhteisöllinen visio, itsetuntemusta, aitoa läsnäoloa ja jatkuvan muutoksen hyväksymistä.

Tietoisuustaidot

Tietoisuustaidot ovat liiketoiminnan organisaation, henkilöstön ja itsensä johtamisen vahva ydin.
Työmme perusteina toimivat Tony Dunderfeltin kehittämä henkinen psykologia sekä Transformational Presence Coaching -menetelmä. Itsensä ja muiden kuuntelemisen taito kirkastaa vision sekä tuo varmuutta ja selkeyttä seuraaviin kehitysaskeliin.

Kohti toimivaa työelämää

Coachingin ja koulutuksen lisäksi tarjoamme konsultointia yritysten ja organisaatioiden kehittämisen erilaisiin vaiheisiin. Työmme keskiössä on muutos ja uudistuminen asiantuntijatyössä. Asiakkaitamme ovat yritysjohtajat ja esimiehet, tiimit tai kokonaiset organisaatiot. Asiantuntijoillamme on kymmenien vuosien kokemus henkilöstön, organisaatiokulttuurin ja samalla oman itsensä kehittämisestä. Käytämme työskentelyssämme luovia menetelmiä käsi kädessä rationaalisen ajattelun kanssa.

© All rights reserved

SOPHIASIGN Oy | Y-tunnus 2899322-7 |  2020