Kokonaisvaltaisella kehityksellä tulosta

Organisaatiot elävät keskellä jatkuvaa muutosta.
Maailma ympärillä on epävakaa, turvaton, monimutkainen ja monitulkintainen. Tiedon määrä ylittää käsityskyvyn.

Tarvitaan uusia toimintatapoja, joilla suunnata eteenpäin.
– Mitä jos tilalle tulisikin varmuus, vakaus, selkeys ja merkityksellisyys?

Kokonaisvaltainen johtaja

Tieto on jo sinussa.

Kun käytät omaa sisäistä tietoasi tehokkaasti, sinulla on jatkuva valmius käsitellä kokonaisuuksia ja tehdä viisaita ratkaisuja. 

Me autamme sinua tunnistamaan sen mitä osaat ja tiedät, sekä luottamaan siihen asioiden ja ihmisten johtamisessa.

Kokonaisvaltainen organisaatio

Kuinka organisaatio voi kehittyä itseohjautuvaksi, jos ihmiset eivät tunnista päämäärää?

Miten kasvaa vahvan vision mittaiseksi, jos jo tiimityö hiertää? 

Me autamme organisaatiotanne kehittymään dynaamiseksi yhteisöksi sen omien vahvuuksien avulla.

U-Teoria

U-kehitysprosessi on yhteisöllinen ja ketterä organisaatioiden ja liiketoiminnan kehittämisen menetelmä.
Sen käyttö auttaa yhteisöllistä tietoa ja luovuutta avautumaan. Samalla se tukee organisaation ja yksilön luonnollista kasvua vanhasta toimintakulttuurista uuteen ja itseohjautuvaan kulttuuriin.

Teal-kehitysteoria

Teal-teorian mukaan organisaatiot kehittyvät viiden erilaisen kehitysvaiheen kautta. Menestyneimpiä yrityksiä yhdistävät itseohjautuvuus, kokonaisvaltaisuus ja syvä tarkoituksen tunne. Jotta tähän päästään, tarvitaan yhteisöllinen visio, itsetuntemusta, aitoa läsnäoloa ja jatkuvan muutoksen hyväksymistä.

Tietoisuustaidot

Tietoisuustaidot ovat liiketoiminnan organisaation, henkilöstön ja itsensä johtamisen vahva ydin.
Työmme perusteina toimivat Tony Dunderfeltin kehittämä henkinen psykologia sekä Transformational Presence Coaching -menetelmä. Itsensä ja muiden kuuntelemisen taito kirkastaa vision sekä tuo varmuutta ja selkeyttä seuraaviin kehitysaskeliin.

TAUSTATEORIAMME

  • Tietoisuustaidot
  • U-Teoria
  • Teal-kehitysteoria

© All rights reserved

SOPHIASIGN Oy | Y-tunnus 2899322-7 |  2020